2014/07/23

GRUPY LOKALNE - Wrocław

The meeting place” – to oficjalne hasło stolicy Dolnego Śląska zdaje się pasować także do wrocławskiej grupy lokalnej SIETAR. Jej członkowie inicjują wiele wydarzeń, dzięki którym dochodzi i będzie dochodziło do spotkań: z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z Wrocławianami, z wrocławskimi obcokrajowcami… Ale od początku.

Zgodnie z podstawową wartością SIETAR – otwartością – oraz w największej wierze w potencjał różnorodności, grupę tworzą osoby związane z tematem międzykulturowości w bardzo odmienny sposób. Można w niej znaleźć m.in. doświadczonych i początkujących trenerów międzykulturowych, obecnych i przyszłych doktorów kulturoznawstwa, specjalistów od międzynarodowego biznesu, mediatorkę, coacha. Ta wielość doświadczeń i motywacji, by być w SIETAR sprawia, że każda wspólna burza mózgów owocuje ogromem pomysłów i planów na to, jak wdrożyć je w życie.

Przykładem takiego pomysłu było spotkanie dotyczące treningu międzykulturowego, na które zaproszeni zostali przedstawiciele kilkunastu dolnośląskich organizacji zajmujących się międzykulturowością. Była to wyjątkowa okazja ku temu, by osoby z tego środowiska z jednej strony poznały się, a z drugiej zdobyły lub pogłębiły swoją wiedzę na temat treningu międzykulturowego.

Znakomitym „meeting place” dla SIETAR, innych organizacji oraz mieszkańców Wrocławia były także Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych, w czasie których wśród ponad 80 innych stoisk stanęło i nasze, z daleka promieniujące pasją do międzykulturowości dzięki obecności stażystek z Portugalii.
           
Idea spotkania i wymiany przyświeca także najnowszemu projektowi grupy lokalnej. „Cultural Immersion” jest odpowiedzią na dostrzeżony przez nas problem braku przestrzeni do kontaktu obcokrajowców z autochtonami. Choć same środowisko cudzoziemców we Wrocławiu – w szczególności ekspatów – wydaje się być tętniące życiem i dobrze zintegrowane, to ich relacje z Polakami są na znikomym poziomie. Naszym celem jest umożliwienie przedstawicielom obu grup spotkania się i, po odpowiednim przygotowaniu w postaci treningu międzykulturowego, „zanurzenia się” w innej kulturze poprzez szereg spotkań i projektów realizowanych w tzw. „tandemach kulturowych”.

Nie mniejsze znaczenie dla działalności grupy mają inicjatywy skierowane tylko do jej członków, służące rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy, takie jak np. wieczór poświęcony Korei Południowej. Wierzymy, że promocji i rozwojowi SIETAR służą zarówno wydarzenia dla szerokiego grona odbiorców, jak i postawa oraz kompetencje każdego z jego członków.

Aleksandra Matyja