2014/09/29

GLOBAL BUSINESS EFFICIENCY - STUDIA PODYPLOMOWE
Wyzwania stojące przed menadżerami HR oraz pracownikami międzynarodowych korporacji wymagają od nich już nie tylko dobrze rozwiniętej kompetencji międzykulturowej, ale również umiejętności zastosowania konkretnych narzędzi i rozwiązań. Odpowiadając na tę potrzebę rynku wspólnie z konsultantami intercultures zaprojektowaliśmy innowacyjny kierunek studiów podyplomowych Global Business Efficiency, który w listopadzie tego roku wystartuje w Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Silna strona tego programu to zespół wykładowców: ekspertów i praktyków sceny międzynarodowej z bogatym doświadczeniem.

Program ten kierujemy również do trenerów biznesu i coachów, którzy w swojej pracy coraz częściej spotykają się zarówno z obcokrajowcami na sali szkoleniowej, jak i doradzają klientom grającym na globalnych rynkach. Wybierając program GBE słuchacze otrzymają konkretne narzędzia, które pozwolą rozwinąć i wzmocnić kompetencję międzykulturową swoją i swoich współpracowników, zbudować nową kulturę feedback'u oraz kulturę spotkań  w kontekście międzynarodowym oraz zwiększyć efektywność pracy ich  wirtualnych zespołów roboczych. Program ten jest też dowodem na to, jak działa networking w ramach SIETAR. Większość wykładowców to nasi koledzy i koleżanki z różnych organizacji SIETAR w całej Europie. Dodatkowym atutem naszych studiów jest możliwość uzyskania certyfikatu trenera międzykulturowego. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku akademickim program ten zagości na innych uczelniach w Polsce. Uczelnie zainteresowane współpracą zapraszam do kontaktu. Szczegółowych informacji dotyczących GBE oraz procesu certyfikacji uzyskać można pod numerem telefonu 727 907 712 lub na stronie www.gbe-studies.com. Zapraszam również na nasze stoisko na kongresie SIETAR w Warszawie.


Anna Zelno
                       
Anna Zelno – trenerka i doradca międzykulturowy, dyrektor zarządzająca intercultures CEE. Od 2004 projektuje i realizuje szkolenia międzykulturowe oraz projekty doradcze dla biznesu, administracji publicznej, trzeciego sektora i świata akademickiego. Doradza ekspertom HR-u w planowaniu programów rozwojowych dla pracowników działających na rynkach międzynarodowych lub/i relokowanych zagranicę. 
Członkini Zarządu SIETAR Europa (Society of Intercultural Education, Training & Research) w latach 2011-2013, założycielka i honorowa członkini SIETAR Polska, członkini European Institute for Managing Diversity w Barcelonie.
Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Kulturoznawstwa (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, Niemcy) oraz studia podyplomowe Zarządzanie Talentem i Coaching Menadżerski (Uniwersytet w Walencji, Hiszpania).